CCDBAngiospermsBrassicaceaeCardamineCardamine glanduligera O. Schwarz

22 chromosome counts in Cardamine glanduligera O. Schwarz:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Slovakia Database Murín A. & Májovský J., 1987: Karyological study of the Slovak flora XIX. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 34 [1986]: 3-20.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   42 Slovakia Database Májovský J. et al., 1974b: Index of chromosome numbers of Slovakian flora Part 4. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 23: 1-23.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Slovakia Database Májovský J., Uhríková A., Javorčíková D., Mičieta K., Králik E., Dúbravcová Z., Feráková V., Murín A., Černušáková D., Hindáková M., Schwarzová T. & Záborský J., 2000: Prvý doplnok karyotaxonomického prehľadu flóry Slovenska. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Supplementum Nr. 1: 1-127.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   42 Cardamine Májovský J. et al., 1974: Index of chromosome numbers of Slovakian flora Part 4. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 23 : 1-23.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Cardamine Murín A., Májovský J., 1987: Karyological study of the Slovak flora XIX. - Acta Fac. Rerum.Nat. Univ. Comen., Bot. 34 : 3-20.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Cardamine Banach-Pogan E., 1954: Badania kariologiczne nad gatunkami rodzaju Dentaria L. występującymi w Polsce. - Acta Soc. Bot. Poloniae 23 /2: 375-382.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Cardamine Banach-Pogan E., 1954: Badania kariologiczne nad gatunkami rodzaju Dentaria L. występującymi w Polsce. - Acta Soc. Bot. Poloniae 23 /2: 375-382.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Cardamine Banach-Pogan E., 1954: Badania kariologiczne nad gatunkami rodzaju Dentaria L. występującymi w Polsce. - Acta Soc. Bot. Poloniae 23 /2: 375-382.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Cardamine Banach-Pogan E., 1954: Badania kariologiczne nad gatunkami rodzaju Dentaria L. występującymi w Polsce. - Acta Soc. Bot. Poloniae 23 /2: 375-382.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Cardamine Banach-Pogan E., 1954: Badania kariologiczne nad gatunkami rodzaju Dentaria L. występującymi w Polsce. - Acta Soc. Bot. Poloniae 23 /2: 375-382.
!   Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Poland Database Banach-Pogan E. 1954. Karyological studies in species of Dentaria L. occurring in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 23, 375-382.
  Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 IPCN online Murín, A. & J. Májovský. 1987. Karyological study of the Slovak flora XIX. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 34: 3–20.
  Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 IPCN online Dobea, C. & B. Hahn. 1997. IOPB chromosome data 11. Newslett. Int. Organ. Pl. Biosyst. (Oslo) 26/27: 15–18.
  Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   42 IPCN online Murin, A. 1974. In Index of chromosome numbers of Slovakian flora. Part 4. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 23: 1–23.
!   Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   42 IPCN75-78 Murin 1974
!   Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Fedorov, 1974 Banach-Pogan 1954
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   42 Warwick, 2006 Mjovsky et al.
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Warwick, 2006 Dobes & Hahn
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Warwick, 2006 Murn & Mjovsky
!   Cardamine glanduligera O. Schwarz Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Warwick, 2006 Banach-Pogan
!   Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   48 Darlington, 1955 Banach-Pagan 1954
!   Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. Cardamine glanduligera O. Schwarz   2n = 48 Austria_checklist Ch. Dobes & B. Hahn in Dobe?, Ch. & Hahn, B. 1997. Reports by C. Dobes & B. Hahn. In Stace, C. A. IOPB chromosome data 11. Newslett.Int.Organ.Pl.Biosyst. 26/27, pp. 15-18.