CCDBAngiospermsCompositaeTephroserisTephroseris turczaninovii (DC.) Holub

10 chromosome counts in Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub 24(1) -1 Asteracea Rostovtseva 1979a
!   Tephroseris turczaninovii Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   90, ca.90(1, 1) Asteracea Krogulevich 1978 In Malyshev, L. I & Peshlcova, G. A. (eds.): Flora of the Prebaikal Region. Novosibirsk, Nauka
  Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   98(1) Asteracea Krogulevich 1984 In Krogulevich, R. E. & Rostovtseva, T. S. (eds.) (1984): Izdatelstvo Nauka, Sibirskoe Otdelenie, Nauka: Novosibirsk
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   104 IPCN online Krasnikova, S. A., A. A. Krasnikov, T. S. Rostovtzeva & V. M. Chanminchun. 1983. Chromosome numbers of some plant species from the south of Siberia. Bot. Zhurn. SSSR 68 (6): 827–835. (In Russian).
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   90 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   c.90 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   104 IPCN online Krasnikova, S. A., R. E. Krogulevich & T. S. Rostovtseva. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub 24   IPCN online Rostovtseva, T. S. 1979a. Chromosome numbers of some species of the family Asteraceae Dumort. Bot. Zhurn. SSSR 64 (4): 582–589.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   ca.90 IPCN online Krogulevich, R. E. 1971. The role of polyploidy in the genesis of the alpine flora of the Stanovoye Nagorye Mountains. Pp. 115- 214 in The ecology of the flora of the Trans-Baikal region. Irkutsk.
!   Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   104,90 eFlora