CCDBAngiospermsLamiaceaeNepetaNepeta podostachys Benth.

5 chromosome counts in Nepeta podostachys Benth.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Nepeta podostachys Benth. Nepeta podostachys Benth.   18 IPCN online Astanova, S. B. 1981a. Novye dannye o khromosomnikh chislakh nekotorykh vidov gubocvetnykh Tadzhikistana. Izv. Akad. Nauk Tadziksk. SSR, Otd. Biol. Nauk 1 (82): 10–15.
  Nepeta podostachys Benth. Nepeta podostachys Benth.   18 IPCN online Budantsev, A. L., E. A. Zemskova & T. G. Semicheva. 1992. Chromosome numbers in genera of the tribe Nepeteae (Lamiaceae) and some problems of their systematics. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 77(2): 13–24.
  Nepeta podostachys Benth. Nepeta podostachys Benth.   18 IPCN67-71 PODLECH, D., & A. DIETERLE. 1969. Chromosomenstudien an afghanischen Pflanzen. Candollea 24: 185-243.
!   Nepeta podostachys Benth. Nepeta podostachys Benth.   18 Kumar, 1987 Podlech, D. & Dieterle, A. 1969
  Nepeta podostachys Benth. Nepeta podostachys Benth.   18 Fedorov, 1974 BonxoscKHx Heony6n..