CCDBAngiospermsPrimulaceaePrimulaPrimula nivalis Pall.

5 chromosome counts in Primula nivalis Pall.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Primula nivalis Pall. Primula nivalis Pall.   22 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 12
  Primula nivalis Pall. Primula nivalis Pall.   22 IPCN online Rostovtseva, T. S., I. M. Krasnoborov & S. A. Krasnikova. 1981. Chisla khromosom nekotorych vidov flory Sibiri. Sb. Novye Dannye o Fitogeografii Sibiri. 215–220.
  Primula nivalis Pall. Primula nivalis Pall.   22 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
!   Primula nivalis Pall. Primula nivalis Pall.   22 IPCN75-78 Krogulevich 1978
!   Primula nivalis Pall. Primula nivalis Pall.   22 Darlington, 1955