CCDBAngiospermsRanunculaceaeCoptidiumCoptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev

17 chromosome counts in Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Coptidium pallasii Á. Löve & D. Löve Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Love, A. & D. Love. 1982. In: IOPB chromosome number reports LXXVI. Taxon 31: 583–587.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Lavrenko, A. N. & N. P. Serditov. 1985. Karyosystematic study of Ranunculaceae and Paeoniaceae in the north-east of the European part of the USSR. Bot. Zhurn. SSSR 70(10): 1346–1354.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1982. Chromosome numbers of some plant species of north-eastern Asia. Bot. Zhurn. SSSR 67 (3): 360–365.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Serditov, N. P. 1989. Avtomatizacija analiza karyotipa na primere Ranunculus pallasii Schlecht. P. 22 in Tesizy II Symp. Plant Karyology.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Lavrenko, A. N. & N. P. Serditov. 1991. The investigation of caryotype in Ranunculus pallasii (Ranunculaceae). Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 76: 240–245.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Petrovsky, V. V. & P. G. ZHUKOVA. 1981. Chromosome numbers and taxonomy of some plant species of Wrangel Island. Bot. Zhurn. 66 (3): 380–387.
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN online Engelskjon, T. 1979. Chromosome numbers in vascular plants from Norway, including Svalbard. Opera Bot. 52: 1–38.
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN67-71 JOHNSON, A.W., & J.G. PACKER. 1968. Chromosome numbers in the flora of Ogotruk Creek, N.W. Alaska. Bot. Not. 121: 403-456.
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN75-78 Zhukova & Petrovsky 1976
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN75-78 Zhukova et al. 1977a
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IPCN73-74 PACKER, J. G., & G.D. MCPHERSON. 1974. Chromosome numbers in some vascular plants from northern Alaska. Canad. J. Bot. 52: 1095-1099.
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 eFlora  
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 Cave1958 Sokoloskaya 1958
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 Cave1963 Sokolovskaya 1962
!   Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 21
  Ranunculus pallasii Schltdl. Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev   32 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 27