CCDBAngiospermsSalicaceaeSalixSalix babylonica f. tortuosa Y. L. Chou

1 chromosome count in Salix babylonica f. tortuosa Y. L. Chou:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Salix babylonica f. tortuosa Y. L. Chou Salix babylonica L.   76 IPCN online Krichfalushij, V. V. & L. V. Golyshkin. 1985. Khromosomni chisla predstavnikov rodu Salix L. Ukrajinsk. Bot. Zhurn. SSSR 42(2): 33–34. (In Russian).