CCDBAngiospermsCompositaeTephroserisSenecio turczaninovii DC.

6 chromosome counts in Senecio turczaninovii DC.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   104 IPCN online Krasnikova, S. A., A. A. Krasnikov, T. S. Rostovtzeva & V. M. Chanminchun. 1983. Chromosome numbers of some plant species from the south of Siberia. Bot. Zhurn. SSSR 68 (6): 827–835. (In Russian).
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   90 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   c.90 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   104 IPCN online Krasnikova, S. A., R. E. Krogulevich & T. S. Rostovtseva. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub 24   IPCN online Rostovtseva, T. S. 1979a. Chromosome numbers of some species of the family Asteraceae Dumort. Bot. Zhurn. SSSR 64 (4): 582–589.
  Senecio turczaninovii DC. Tephroseris turczaninovii (DC.) Holub   ca.90 IPCN online Krogulevich, R. E. 1971. The role of polyploidy in the genesis of the alpine flora of the Stanovoye Nagorye Mountains. Pp. 115- 214 in The ecology of the flora of the Trans-Baikal region. Irkutsk.