CCDBAngiospermsAmaranthaceaeBassiaBassia prostrata (L.) Beck

13 chromosome counts in Bassia prostrata (L.) Beck:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck 8   IPCN online Kaliagin, I. N. 1970. Mikrosporogeniz i razvitie muzhskogo gametofita i Kochia prostrata (L.) Schrad. Pp. 66--72. In Saidov, D.K. (editor), Materialy po strukturnym i funktsional'nym osobennostiam poleznykh dikorastushchikh rastenii Uzbekistana. Tashkent, Izdatel'stvo FAN.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online Lomonosova, M. N. & A. A. Krasnikov. 1993. Chromosome numbers in some members of the Chenopodiaceae. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 78(3): 158–159.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online Stepanov, N. V. 1994. Chromosome numbers of some higher plants taxa of the flora of Krasnoyarsk region. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 79(2): 135–139.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online Jav|0urková-Jarolímová, V. 1992. In J. M|3esí|3ccek & V. Jav@0urková-Jarolímová, List of Chromosome Numbers of the Czech Vascular Plants. Academia, Praha.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck 27+0-1B   IPCN online Khatoon, S. & S. I. Ali. 1993. Chromosome Atlas of the Angiosperms of Pakistan. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online POPE, C. L. & E. D. McArthur. 1977. In IOPB chromosome number reports LV. Taxon 26: 107–109.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18, 36 IPCN online Zakirova, R. O. 1999. Chromosome numbers of some Alliaceae, Salicaceae, Polygonaceae, and Chenopodiaceae of the South Balkhash territory. Citologija 41(12): 1064.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online Krasnikov. 2004. Karyological study of the Tuva Republic flora: a summary. Turczaninowia 7(2): 82–95.
!   Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online Zakharyeva, O. I. & Y. D. Soskov. 1981. Chromosome numbers in desert herbage plants. Bull. N.I. Vavilov Inst. Pl. Indus. 108: 57–60.
!   Bassia prostrata (L.) A. J. Scott Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN online Dobea, C. & B. Hahn. 1997. IOPB chromosome data 11. Newslett. Int. Organ. Pl. Biosyst. (Oslo) 26/27: 15–18.
  Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck   18 IPCN75-78 Pope & McArthur 1977
  Kochia prostrata (L.) Schrad. Bassia prostrata (L.) Beck 9   IPCN73-74 HANELT, P. 1973. In IOPB chromosome number reports XLII. Taxon 22: 647-654.
!   Bassia prostrata (L.) Beck Bassia prostrata (L.) Beck   2n = 18 Austria_checklist Ch. Dobes & B. Hahn in Dobe?, Ch. & Hahn, B. 1997. Reports by C. Dobes & B. Hahn. In Stace, C. A. IOPB chromosome data 11. Newslett.Int.Organ.Pl.Biosyst. 26/27, pp. 15-18.