CCDBAngiospermsAmaranthaceaeChenopodiumChenopodium acerifolium Andrz.

4 chromosome counts in Chenopodium acerifolium Andrz.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Chenopodium acerifolium Andrz. Chenopodium acerifolium Andrz.   18 IAPT/IOPB  
  Chenopodium acerifolium Andrz. Chenopodium acerifolium Andrz.   18 IAPT/IOPB  
  Chenopodium acerifolium Andrz. Chenopodium acerifolium Andrz.   36 IPCN online Lomonosova, M. N., A. A. Krasnikov & S. A. Krasnikova. 2001. Chromosome numbers of Chenopodiaceae from Siberia. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 86(9): 145–146.
  Chenopodium acerifolium Andrz. Chenopodium acerifolium Andrz.   36 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 27