CCDBAngiospermsAmaranthaceaeChenopodiumChenopodium hybridum E. H. L. Krause

3 chromosome counts in Chenopodium hybridum E. H. L. Krause:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Chenopodium hybridum E. H. L. Krause Chenopodium hybridum E. H. L. Krause   18 British Isles cytology Rahiminezhad, M.R. (1995)
!   Chenopodium hybridum E. H. L. Krause Chenopodium hybridum E. H. L. Krause   18 Darlington, 1955 Winge 1917
!   Chenopodium hybridum E. H. L. Krause Chenopodium hybridum E. H. L. Krause   36 Darlington, 1955 G. 0. Cooper, 1935