CCDBAngiospermsApiaceaeKadeniaKadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V. N. Tikhom.

3 chromosome counts in Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V. N. Tikhom.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V. N. Tikhom. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V. N. Tikhom.   22 IPCN online Vassiljeva, M. G., T. V. Alexeeva, M. G. Pimenov & E. V. Kljuykov. 1991. IOPB chromosome data 3. Int. Organ. Pl. Biosyst. Newslett. (Zurich) 17: 10–13.
!   Cnidium venosum (Hoffm.) W. D. J. Koch Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V. N. Tikhom. 22   IPCN67-71 MAJOVSKY, J., ET. AL. 1970. Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 1). Acta Fae. Rerum Nat. Univ. Comenianae Bot. 16.: 1-26.
!   Cnidium venosum (Hoffm.) W. D. J. Koch Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V. N. Tikhom.   22 Fedorov, 1974 Hindakova (I. Slov. fl. I. 1967)