CCDBAngiospermsCaryophyllaceaeGypsophilaGypsophila patrinii Ser.

3 chromosome counts in Gypsophila patrinii Ser.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Gypsophila patrinii var. caespitosa (Turcz.) Schischk. Gypsophila patrinii Ser.   48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Gypsophila patrinii var. caespitosa (Turcz.) Schischk. Gypsophila patrinii Ser.   48 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Karyological analysis of the species of the flora of eastern Sayana. Pp. 19-48 in L. I. Malyshev & G. A. Peshlcova (eds.) Flora of the Prebaikal. Novosibirsk.
!   Gypsophila patrinii var. caespitosa (Turcz.) Schischk. Gypsophila patrinii Ser.   48 IPCN75-78 Krogulevich 1978