CCDBAngiospermsCompositaeHypochaerisHypochaeris radiata Falk

5 chromosome counts in Hypochaeris radiata Falk:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Hypochaeris radiata L. Hypochaeris radiata Falk   8 IPCN online Parfenov, V. I. & S. A. Dmitrieva. 1988. Kariologicheskaja kharakteristika predstavitelej flory sosudistykh rastenij Berezinskogo biosfernogo zapovednika. Zapov. Belorussii Issl. 12: 3–8.
!   Hypochaeris radiata None Hypochaeris radiata Falk 4   CromoCat 2015 Witherspoon, J. T., C. G. Schaack & T. J. Watson. (1974). Reports [In Löve, A. (ed.), IOPB chromosome numbers reports XLVI]. Taxon 23(5/6): 801-802.
!   Hypochaeris radiata None Hypochaeris radiata Falk   28 CromoCat 2015 Loon van, J. C. & de Jong, H. (1978). Reports [In Löve, A. (ed.), IOPB chromosome numbers reports LIX]. Taxon 27(1): 56-61.
!   Hypochaeris radiata None Hypochaeris radiata Falk   8 CromoCat 2015 Kuzmanov, B. & Kozuharov, S. I. (1970). Reports [In Löve, A. (ed.), IOPB chromosome numbers reports XXVI]. Taxon 19(2): 265-266.
!   Hypochaeris radiata None Hypochaeris radiata Falk   8 CromoCat 2015 Strid, A. & R. Franzén. (1981). Reports [In Löve, A. (ed.), IOPB chromosome numbers reports LXXIII]. Taxon 30(4): 829-842.