CCDBAngiospermsCompositaeLeontopodiumLeontopodium ochroleucum Beauverd

8 chromosome counts in Leontopodium ochroleucum Beauverd:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   48, 50(2) Asteracea Kupfer 1974 Boissiera
!   Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   26(1) Asteracea Vir Jee et al. 1985 Chrom. Inf. Serv.
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   26(1) Asteracea Probatova et al. 2008b Taxon
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd 26(1)   Asteracea Vir Jee et al. 1985 Chrom. Inf. Serv.
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   49 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   26 IPCN online Krasnikova, S. A., R. E. Krogulevich & T. S. Rostovtseva. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   ca.50 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Chromosome numbers of plant species from the Tunkinsky Alpes (East Sayan). News Sib. Depart. Acad. Sci. USSR, Ser. Biol. 15(3): 46–52.
  Leontopodium ochroleucum Beauverd Leontopodium ochroleucum Beauverd   49 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Karyological analysis of the species of the flora of eastern Sayana. Pp. 19-48 in L. I. Malyshev & G. A. Peshlcova (eds.) Flora of the Prebaikal. Novosibirsk.