CCDBAngiospermsCompositaePilosellaPilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.

12 chromosome counts in Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Pilosella alpicola subsp. ullepitschii (Błocki) Soják Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Murín A., Svobodová Z., Májovský J. & Feráková V., 1999: Chromosome numbers of some species of the Slovak flora. - Thaiszia - J. Bot., Košice 9/1: 31-40.
  Pilosella alpicola subsp. ullepitschii (Błocki) Soják Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   36 Slovakia Database Májovský J., Uhríková A., Javorčíková D., Mičieta K., Králik E., Dúbravcová Z., Feráková V., Murín A., Černušáková D., Hindáková M., Schwarzová T. & Záborský J., 2000: Prvý doplnok karyotaxonomického prehľadu flóry Slovenska. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Supplementum Nr. 1: 1-127.
!   Hieracium alpicola Steud. & Hochst. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   36 Hieracium Favarger 1959
!   Hieracium alpicola Steud. & Hochst. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   36 Flora Europaea Favarger, 1959
!   Pilosella alpicola subsp. ullepitschii (Błocki) Soják Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   36(1) Asteracea Uhrikova 2000a Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae Bot. Bratislava
!   Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   27(1) Asteracea Vladimirov & S. 2001a Pol. Bot. J.
!   Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   36(2) Asteracea Favarger 1959
!   Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   5x(14) Asteracea Singliarova et al. 2011 Folia Geobotanica
!   Pilosella alpicola subsp. alpicola Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   18(1) Asteracea Szelag 2008 Ann. Bot. Fennici
!   Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip. 18(1) 36(1) Asteracea Favarger 1959a Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Nat. Ser. 3
!   Pilosella alpicola subsp. ullepitschii (Błocki) Soják Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 IPCN online Murín, A., Z. Svobodová, J. Májovský & V. Feráková. 1999. Chromosome numbers of some species of the Slovak flora. Thaiszia 9(1): 31–40.
!   Hieracium alpicola Steud. & Hochst. Pilosella alpicola (Steud. & Hochst.) F. W. Schultz & S. Bip.   36 Fedorov, 1974 Favarger 1959a