CCDBAngiospermsCompositaePilosellaPilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.

14 chromosome counts in Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Feráková V., 1983: Kariotaksonomicheskie primechaniya k izbrannym vidam vysshikh rastenii Bratislavy i ee okrestnostei, pp. 135-138. - In: Anonymus (ed.), Ekologicheskaya kooperatsiya. Informatsionnyi byulleten´ po probleme III "Okhrana ekosistem (biogeotsenozov) i landshafta". Prilozhenie No 2. Koordinatsionnyi tsentr stran-chlenov SEV i SFRYU & Institut eksperimental´noi biologii i ekologii SAN, Bratislava.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Uhríková A. & Májovský J., 1980: [Report], pp. 725-726. - In: Löve Á. (ed.), Chromosome number reports LXIX, Taxon 29 /5-6.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   ca 18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18 Slovakia Database Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B., 2005: Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. - Preslia 77/2: 177-195.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. 9(1) 36(1) Asteracea Brullo et al. 2004 Inform. Bot. Ital.
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18, ca.18(3, 1) Asteracea Singliarova 2005 Preslia
!   Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip. Pilosella macrantha (Ten.) F. W. Schultz & S. Bip.   18, ca.18(8, 1) Asteracea Rotreklova et al. 2005 Preslia