CCDBAngiospermsCompositaePodospermumPodospermum meyeri K. Koch

4 chromosome counts in Podospermum meyeri K. Koch:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Podospermum meyeri K. Koch Podospermum meyeri K. Koch   14(1) Asteracea Nazarova 1990 In Takhtajan, A. L. (Ed.) (1990): Nauka, Leninopoli
!   Scorzonera meyeri (K. Koch) Lipsch. Podospermum meyeri K. Koch   14(1) Asteracea Nazarova 1980 Biol. Zhurn. Armen.
!   Scorzonera meyeri (K. Koch) Lipsch. Podospermum meyeri K. Koch   14 IPCN online Nazarova, E. A. 1980. Cytotaxonomic study of Scorzonera L. Biol. Zurn. Armen. 33 (5): 545–551.
!   Scorzonera meyeri (K. Koch) Lipsch. Podospermum meyeri K. Koch   14 IPCN online Nazarova, E. A. 1975. Chromosome numbers of some species of Armenian flora. Biol. Zurn. Armen. 28(1): 95–97.