CCDBAngiospermsCompositaePyrethrumPyrethrum lanuginosum Tzvelev

4 chromosome counts in Pyrethrum lanuginosum Tzvelev:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Tanacetum lanuginosum S. Bip. & Herder Pyrethrum lanuginosum Tzvelev   18(1) Asteracea Krogulevich 1978 In Malyshev, L. I & Peshlcova, G. A. (eds.): Flora of the Prebaikal Region. Novosibirsk, Nauka
!   Tanacetum lanuginosum S. Bip. & Herder Pyrethrum lanuginosum Tzvelev   18(1) Asteracea Krogulevich 1976 News Sib. Dept. Ac. Sci. USSR. Ser. Biol. (Izv. Sibfrsk. Otd. Akad. Nauk SSSR, Sor. Biol. Nauk, Novosibirsk)
!   Pyrethrum lanuginosum Tzvelev Pyrethrum lanuginosum Tzvelev   18 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
!   Pyrethrum lanuginosum Tzvelev Pyrethrum lanuginosum Tzvelev   18 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Chromosome numbers of plant species from the Tunkinsky Alpes (East Sayan). News Sib. Depart. Acad. Sci. USSR, Ser. Biol. 15(3): 46–52.