CCDBAngiospermsCompositaeSaussureaSaussurea dorogostaiskii Palib.

3 chromosome counts in Saussurea dorogostaiskii Palib.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Saussurea dorogostaiskii Palib. Saussurea dorogostaiskii Palib.   36+1B(1) Asteracea Rostovsteva 1983 Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad)
  Saussurea dorogostaiskii Palib. Saussurea dorogostaiskii Palib.   36, 36+1B IPCN online Krasnoborov, I. M., V. M. Khanminchun, A. A. Krasnikov & T. A. Volkhonskaya. 1983. On Saussurea dorogostaiskii and S. involucrata (Asteraceae) in Siberia. Bot. Zhurn. 68 (12): 1668–1671. (In Russian).
  Saussurea dorogostaiskii Palib. Saussurea dorogostaiskii Palib.   36 IPCN online Krasnikov, A. A. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.