CCDBAngiospermsCompositaeSenecioSenecio doria L.

9 chromosome counts in Senecio doria L.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 Slovakia Database Murín A. & Májovský J., 1992: Karyological study of the Slovak flora XXV. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 39: 53-57.
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 Slovakia Database Májovský J., Uhríková A., Javorčíková D., Mičieta K., Králik E., Dúbravcová Z., Feráková V., Murín A., Černušáková D., Hindáková M., Schwarzová T. & Záborský J., 2000: Prvý doplnok karyotaxonomického prehľadu flóry Slovenska. - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Supplementum Nr. 1: 1-127.
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 Slovakia Database Letz R., Uhríková A. & Májovský J., 1999: Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of Slovakia. - Biologia (Bratislava) 54/1: 43-49.
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 Flora Iberica Cytotaxonomy of spanish plants. IV.-Dicotyledons: Caesalpinacea-Asteracea. Lve, A. & E. Kjellqvist.Lagascalia4(2): 153-211(1974).
!   Senecio doria L. Senecio doria L.   40 Flora Europaea Majovsky e t a l . ,
  Senecio doria L. Senecio doria L. 20(1)   Asteracea Afzelius 1924 Svensk Botanisk Tidskift.
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 IPCN online Murín, A. & J. Májovský. 1992. Karyological study of the Slovak flora XXV. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 39: 53–57.
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 IPCN online Letz, R., A. Uhríková & J. Májovský. 1999. Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of Slovakia. Biologia (Bratislava) 54: 43–49.
  Senecio doria L. Senecio doria L.   40 IPCN73-74 LOEVE, A., & E. KJELLQVIST. 1974. Cytotaxonomy of Spanish plants. IV. Dicotyledons: Caesalpiniaceae- Asteraceae. Lagascalia 4: 153-211.