CCDBAngiospermsLeguminosaeAstragalusAstragalus tugarinovii Basil.

7 chromosome counts in Astragalus tugarinovii Basil.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   32 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   48 IPCN online Yurtsev, B. A. & P. G. ZHUKOVA. 1982. Chromosome numbers of some plants of the northeastern Yakutia (the drainage of the Indigirka River in its middle reaches). Bot. Zhurn. 67 (6): 778–787. (In Russian).
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   16,32,48 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1983. Chromosome numbers of some species of the family Fabaceae from north-east Asia. Bot. Zhurn. SSSR 68 (7): 925–932.
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   16, 32 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   48 IPCN online ZHUKOVA, P. G., A. A. KOROBKOV & A. D. TIKHONOVA. 1977. Chromosome numbers of some plant species in the eastern Arctic Yakuta. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 62(2): 229–234.
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   48 IPCN75-78 Zhukova et al. 1977a
!   Astragalus tugarinovii Basil. Astragalus tugarinovii Basil.   48 Cave1963 Led. & Rever 1963