CCDBAngiospermsLeguminosaeHedysarumHedysarum dasycarpum Turcz.

8 chromosome counts in Hedysarum dasycarpum Turcz.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Hedysarum dasycarpum Turcz. Hedysarum dasycarpum Turcz.   32 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Hedysarum dasycarpum Turcz. Hedysarum dasycarpum Turcz.   16 IPCN online Yurtsev, B. A. & P. G. ZHUKOVA. 1982. Chromosome numbers of some plants of the northeastern Yakutia (the drainage of the Indigirka River in its middle reaches). Bot. Zhurn. 67 (6): 778–787. (In Russian).
  Hedysarum dasycarpum Turcz. Hedysarum dasycarpum Turcz.   16 IPCN online ZHUKOVA, P. G. 1983. Chromosome numbers of some species of the family Fabaceae from north-east Asia. Bot. Zhurn. SSSR 68 (7): 925–932.
  Hedysarum dasycarpum Turcz. Hedysarum dasycarpum Turcz.   32 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk
  Hedysarum dasycarpum Turcz. Hedysarum dasycarpum Turcz.   16 IPCN online ZHUKOVA, P. G. & V. V. Petrovsky. 1976. Chromosome numbers of some Western Chukolka plant species, II. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 61(7): 963–969.
  Hedysarum dasycarpum Turcz. Hedysarum dasycarpum Turcz.   16 IPCN75-78 Zhukova & Petrovsky 1976
!   Hedysarum mackenzii sensu auct. Hedysarum dasycarpum Turcz.   16, 17 Fedorov, 1974 Ledingham 1957
!   Hedysarum mackenzii sensu auct. Hedysarum dasycarpum Turcz.   16, 17 Cave1957 Ledingham