CCDBAngiospermsLeguminosaeLaburnocytisusLaburnocytisus adamii (Poit.) C. K. Schneid.

2 chromosome counts in Laburnocytisus adamii (Poit.) C. K. Schneid.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Laburnocytisus adamii Schneid. Laburnocytisus adamii (Poit.) C. K. Schneid.   48 IPCN65 Gilot 1965
!   Laburnocytisus adamii (Poit.) C. K. Schneid. Laburnocytisus adamii (Poit.) C. K. Schneid.   48 Fedorov, 1974 Gilot 1965