CCDBAngiospermsLeguminosaeLathyrusLathyrus komarovii Ohwi

4 chromosome counts in Lathyrus komarovii Ohwi:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Lathyrus komarovii Ohwi Lathyrus komarovii Ohwi   14 IPCN online Starodubtsev, V. N. 1985. Chromosome numbers in the representatives of some families from the Soviet Far East. Bot. Zhurn. SSSR 70(2): 275–277. (In Russian).
  Lathyrus komarovii Ohwi Lathyrus komarovii Ohwi   14 IPCN online Pavlova, N. S., N. S. Probatova & A. P. Sokolovskaja. 1989. Taksonomicheskij obzor semejstva Fabaceae, chisla khromosom i rasprostranenie na Sovetskom Dal'nem Vostoke. Komarovskie Čtenija (Vladivostok) 36: 20–47.
  Lathyrus alatus (Maxim.) Kom. Lathyrus komarovii Ohwi   14 IPCN66 Sokolovskaya 1966
!   Lathyrus alatus (Maxim.) Kom. Lathyrus komarovii Ohwi   14 Fedorov, 1974 Coi;oJIOBCIWJI 1966