CCDBAngiospermsLeguminosaeLathyrusLathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.

4 chromosome counts in Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.   14 IPCN online Yuan, Y. M., Z. x. Peng & Y. g. Ren. 1988. Observations on chromosomes of some plants from Lanzhou and adjacent area. J. Northw. Teachers Coll., Nat. Sci. 1: 58–63.
  Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.   14 IPCN online Pavlova, N. S., N. S. Probatova & A. P. Sokolovskaja. 1989. Taksonomicheskij obzor semejstva Fabaceae, chisla khromosom i rasprostranenie na Sovetskom Dal'nem Vostoke. Komarovskie Čtenija (Vladivostok) 36: 20–47.
  Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.   14 IPCN online Probatova. 2005. Chromosome numbers of some dicotyledons of the flora of the Amur Region. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 90(5): 779–792.
!   Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.   14 IPCN66 Sokolovskaya 1966