CCDBAngiospermsLeguminosaeOnobrychisOnobrychis cornuta (L.) Desv.

4 chromosome counts in Onobrychis cornuta (L.) Desv.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Onobrychis cornuta (L.) Desv. Onobrychis cornuta (L.) Desv.   14 IPCN online Magulaev, A. J. 1989. Cytotaxonomicheskoe isuchenie Onobrychis Severnogo Kavkasa. Pp. 73--76 in Tesizy II Symp. Plant Karyology.
  Onobrychis cornuta (L.) Desv. Onobrychis cornuta (L.) Desv.   16 IPCN online Cartier, D. 1976. In IOPB chromosome number reports LIII. Taxon 25: 486–500.
!   Onobrychis cornuta (L.) Desv. Onobrychis cornuta (L.) Desv.   16 IPCN online Astanova, S. B. & L. N. Abdusaljamova. 1981. Chisla khromosom nekotorych vidov rodov Oxytropis DC., Onobrychis Mill. (semejstvo Leguminosae Juss.) flory Tadzhikistana. Izv. Akad. Nauk Tadziksk. SSR, Otd. Biol. Nauk 4 (85): 38–41.
  Onobrychis cornuta (L.) Desv. Onobrychis cornuta (L.) Desv.   16 IPCN75-78 Cartier 1976