CCDBAngiospermsSaxifragaceaeAstilbeAstilbe rubra Hook. & Thomson

7 chromosome counts in Astilbe rubra Hook. & Thomson:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 IPCN online Probatova, N. S. & A. P. Sokolovskaya. 1981. Kariologicheskoe issledovanie sosudistykh rastenij ostrovov Dal'nevostocnogo gosudarstvennogo morskogo sapovednika. Sb. Cvetkaye Rastenija Ostrovov Dalnevostochnogo Morskogo Sapovednika. 92–114.
!   Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 IPCN66 Sokolovskaya 1966
!   Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 eFlora  
!   Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 Fedorov, 1974 Hamel 1953
!   Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 Fedorov, 1974 CoKomiBcKaJI 1966
!   Astilbe davidii (Franch.) L. Henry Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 Fedorov, 1974 Hamel 1949b
!   Astilbe davidii (Franch.) L. Henry Astilbe rubra Hook. & Thomson   14 Darlington, 1955 Hamel 1949b