CCDBAngiospermsTamaricaceaeMyricariaMyricaria longifolia Ehrenb.

2 chromosome counts in Myricaria longifolia Ehrenb.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Myricaria longifolia Ehrenb. Myricaria longifolia Ehrenb.   24 IPCN online Krogulevich, R. E. 1978. Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. V Flora Pribajkal'ja. 19–48. Nauka, Novosibirsk.
!   Myricaria longifolia Ehrenb. Myricaria longifolia Ehrenb.   24 IPCN75-78 Krogulevich 1978