CCDBBryophytesAytoniaceaePlagiochasmaPlagiochasma eximium (Schiffner) Stephani

3 chromosome counts in Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani 9   IPCN75-78 Bischler 1977
!   Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani 9   IPCN75-78 Bischler 1978
!   Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani Plagiochasma eximium (Schiffner) Stephani 9,9,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH