CCDBBryophytesAytoniaceaePlagiochasmaPlagiochasma intermedium Lindenb. & Gottsche

2 chromosome counts in Plagiochasma intermedium Lindenb. & Gottsche:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Plagiochasma intermedium Lindenb. & Gottsche Plagiochasma intermedium Lindenb. & Gottsche 9   Cave1956supp Tatuno 1955
!   Plagiochasma intermedium Lindenb. & Gottsche Plagiochasma intermedium Lindenb. & Gottsche 9,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH