CCDBBryophytesAytoniaceaePlagiochasmaPlagiochasma microcephalum (Stephani) Stephani

2 chromosome counts in Plagiochasma microcephalum (Stephani) Stephani:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Plagiochasma microcephalum (Stephani) Stephani Plagiochasma microcephalum (Stephani) Stephani 9   IPCN75-78 Bischler 1978
!   Plagiochasma microcephalum (Stephani) Stephani Plagiochasma microcephalum (Stephani) Stephani 9,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH