CCDBBryophytesAytoniaceaePlagiochasmaPlagiochasma pterospermum C. Massal.

1 chromosome count in Plagiochasma pterospermum C. Massal.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Plagiochasma pterospermum C. Massal. Plagiochasma pterospermum C. Massal. 9,8,9,8+m,9,8+m,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH