CCDBBryophytesBryaceaePohliaPohlia crudoides var. revolvens (Cardot) Ochi

1 chromosome count in Pohlia crudoides var. revolvens (Cardot) Ochi:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Pohlia crudoides var. revolvens (Cardot) Ochi Pohlia crudoides var. revolvens (Cardot) Ochi 11,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH