CCDBBryophytesBryaceaePohliaPohlia revoluta (Cardot) Ochi

2 chromosome counts in Pohlia revoluta (Cardot) Ochi:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Pohlia revoluta (Cardot) Ochi Pohlia revoluta (Cardot) Ochi 11   Cave1956 Yano
!   Pohlia revoluta (Cardot) Ochi Pohlia revoluta (Cardot) Ochi 11   Cave1958 Yano 1957a