CCDBBryophytesNeckeraceaeThamnobryumThamnobryum pandum (Hook. & Wilson) I. G. Stone & G. A. M. Scott

1 chromosome count in Thamnobryum pandum (Hook. & Wilson) I. G. Stone & G. A. M. Scott:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Thamnobryum pandum (Hook. & Wilson) I. G. Stone & G. A. M. Scott Thamnobryum pandum (Hook. & Wilson) I. G. Stone & G. A. M. Scott 11,   Fritsch1991 Fritsch, Reinhard. Index to bryophyte chromosome counts. J. Cramer, 1991. by REINHARD FRITSCH