CCDBBryophytesRhizogoniaceaePyrrhobryumPyrrhobryum spiniforme var. samoense (Broth.) Manuel

1 chromosome count in Pyrrhobryum spiniforme var. samoense (Broth.) Manuel:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Rhizogonium spiniforme var. samoense Broth. Pyrrhobryum spiniforme var. samoense (Broth.) Manuel 6   IPCN75-78 Inoue & Iwatsuki 1976