CCDBAngiospermsCyperaceaeKyllingaKyllinga squamulata

13 chromosome counts in Kyllinga squamulata:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl 54   Roalson, 2008 Sharma, B. R.1962
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl   108 Roalson, 2008 318Sharma, B. R.1962
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl 54   Roalson, 2008 Mehra, P. N. & S. K. Sachdeva1975b
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl   108 Roalson, 2008 318Mehra, P. N. & S. K. Sachdeva1975b
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl   22 Roalson, 2008 Baquar, S. R.1978
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl   22 Roalson, 2008 318Baquar, S. R.1978
!   Kyllinga squamulata Kyllinga squamulata Vahl 7   Roalson, 2008 Mtotomwema, K.1981
!   Kyllinga squamulata Vahl Kyllinga squamulata Vahl 7   IPCN online Mtotomwema, K. 1981. In Chromosome number reports LXX. Taxon 30: 72–73.
  Kyllinga squamulata Vahl Kyllinga squamulata Vahl 54   IPCN online Mehra, P. N. & S. K. Sachdeva. 1975. Cytology of some west Himalayan Cyperaceae. Cytologia 40: 497–515.
  Kyllinga squamulata Vahl Kyllinga squamulata Vahl   22 Kumar, 1987 Baquar, S.R. 1978
  Kyllinga squamulata Vahl Kyllinga squamulata Vahl   108 Kumar, 1987 Sharma, B.R. 1962 ; Mehra, P.N. & Sachdeva, S.K. 1975a
!   Kyllinga squamulata Vahl Kyllinga squamulata Vahl   14 eFlora  
  Kyllinga squamulata Vahl Kyllinga squamulata Vahl 54   Cave1962 Sharma 1962