CCDBAngiospermsPlantaginaceaeLagotisLagotis glauca Gaertn.

12 chromosome counts in Lagotis glauca Gaertn.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Khromosomnye chisla i taksonomiya nekotorykh vidov rasteniy Sibiri i dasjnego vostoka - The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East | Bot. Zurn. | 58: 1331-1342 | 1973
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Chromosome numbers in the flora of Ogotoruk Creek, N. W. Alaska | Bot. Notiser | 121:403-456 | 1968
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Geographical distribution on polyploid species (investigation of flora of Kamchatka) | Vestnik. Leningr. Univ., ser. Biol. | 1963, 3:38-52 | 1963
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Voprosy Geogricheskogo rasprostraneniya poliploidnykh vidov rasteniy | Poliploidiya I selektsiya | 105-108 | 1965
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 veronic Studies on the chromosome number in alpine plants. I. | Japanese Jour. Genetics | 9: 226-230 | 1934
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN65 Sokolovskaya 1965
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN67-71 JOHNSON, A.W., & J.G. PACKER. 1968. Chromosome numbers in the flora of Ogotruk Creek, N.W. Alaska. Bot. Not. 121: 403-456.
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl. 11   IPCN75-78 Vasudevan 1975
!   Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 IPCN73-74 ZHUKOVA, P.G., V.V. PETROVSKY, & T.N. PLIEVA. 1973. The chromosome numbers and taxonomy of some plant species from Siberia and Far East. (in Russian) Bot. zurn. (Moscow & Leningrad) 58: 1331-1342.
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 Kumar, 1987 Sakai, K. 1934; Sokolovskaya, A.P. (Fedorov) ; Zhukova, P.G. et at. 1973
!   Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 Darlington, 1955 Sakai 1934
  Lagotis glauca Gaertn. Lagotis minor (Willd.) Standl.   22 Cave1963 Sokolovskaya 1963