CCDBAngiospermsLeguminosaeLathyrusLathyrus pilosus Cham.

8 chromosome counts in Lathyrus pilosus Cham.:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IAPT/IOPB IAPT/IOPB Chromosome Data 9
  Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IPCN online Krogulevich, R. E. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovtseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.
  Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IPCN online Pavlova, N. S., N. S. Probatova & A. P. Sokolovskaja. 1989. Taksonomicheskij obzor semejstva Fabaceae, chisla khromosom i rasprostranenie na Sovetskom Dal'nem Vostoke. Komarovskie Čtenija (Vladivostok) 36: 20–47.
  Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IPCN online Belaeva, V. A. & V. N. SIPLIVINSKY. 1976. Chromosome numbers and taxonomy of some species of Baikal flora. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 61(6): 873–880.
!   Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IPCN online Dawe, J. C. & D. F. Murray. 1979. In IOPB chromosome number reports LXIII. Taxon 28: 265–268.
  Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IPCN66 Sokolovskaya 1966
!   Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 IPCN75-78 Belaeva & Siplivinsky 1976
!   Lathyrus pilosus Cham. Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hulten   14 Cave1963 Sokolovskaya 1963