CCDBAngiospermsCompositaeGnaphaliumOmalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz

10 chromosome counts in Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L. 28(1)   Asteracea Love & L. 1956 Acta Horti. Gothoburgensis
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56(1) Asteracea Weimarck 1963 Lund
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L. 28(1)   Asteracea Kupfer 1968 Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Nat. Ser. 3
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56(1) Asteracea Lavrenko et al. 1991a
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   28 IPCN online Kuzmanov, B. A., S. B. Georgieva & V. A. Nikolova. 1986. Chromosome numbers of Bulgarian flowering plants. I. Fam. Asteraceae. Fitologija 31: 71–74.
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56 IPCN online Dmitrieva, S. A. 1987. Kariologicheskaja kharakteristika nekotorykh predstaviteley sem. slozhnocvetnykh (Asteraceae Dumort.) flory Belorussii. Botanika (Minsk) 28: 23–33.
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56 IPCN online Dmitrieva, S. A. 1986. Chisla khromosom nekotorych vidov rastenij Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. Zapov. Belorussii Issl. 10: 24–28.
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56 IPCN online Lavrenko, A. N. & N. P. Serditov. 1991. Chromosome numbers in some plant species from the south-west of the Komi ASSR. Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 76: 769–771.
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56 IPCN online Lavrenko, A. N., N. P. Serditov & Z. G. Ulle. 1991. Chromosome numbers in some species of vascular plants from the Pechoro-Ilychsky Reservation (Komi ASSR). Bot. Žhurn. (Moscow & Leningrad) 76: 473–476.
!   Omalotheca sylvatica (L.) S. Bip. & F. W. Schultz Gnaphalium sylvaticum L.   56 eFlora