CCDBBryophytesPlagiochilaceaePlagiochilaPlagiochila asplenioides var. asplenioides

2 chromosome counts in Plagiochila asplenioides var. asplenioides:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Plagiochila asplenioides var. asplenioides Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. 8+1m   IPCN73-74 NEWTON, M.E. 1973. Chromosome studies in some British and Irish bryophtes, II. J. Bryol. 7: 379-398.
!   Plagiochila asplenioides var. asplenioides Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. 8+1m   IPCN73-74 NEWTON, M.E. 1973. Chromosome studies in some British and Irish bryophtes, II. J. Bryol. 7: 379-398.