CCDBAngiospermsSaxifragaceaeSaxifragaSaxifraga nivalis var. nivalis

1 chromosome count in Saxifraga nivalis var. nivalis:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
  Saxifraga nivalis var. nivalis Saxifraga nivalis L.   60 IPCN online Krogulevich, R. E. 1976. Rol poliploidii v genesise flory Putorana. In: L. I. Malyshev, ed. 1976 Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk. Nauka, Novosibirsk