CCDBAngiospermsCaryophyllaceaeSileneSilene pauciflora (F. N. Williams) Nakai

1 chromosome count in Silene pauciflora (F. N. Williams) Nakai:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Silene pauciflora (F. N. Williams) Nakai Silene jeniseensis Willd.   64 IPCN online Rostovtseva, T. S. & V. M. Khanminchun. 1984. In R.E. Krogulevich & T.S. Rostovseva, Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk. ý.