CCDBAngiospermsCaryophyllaceaeGastrolychnis

13 species in "Gastrolychnis" :

Taxon name Status Median (n)
Gastrolychnis saxatilis Peshkova Accepted 24
Gastrolychnis brachypetala (Hornem.) Tolm. & Kozhanch. Unresolved 12
Gastrolychnis pauciflora (Ledeb.) Tzvelev Synonym of Lychnis pauciflora Ledeb. 24
Gastrolychnis drummondii (Hook.) Á. Löve & D. Löve Synonym of Silene drummondii Hook. 12
Gastrolychnis affinis (J. Vahl) Tolm. & Kozhanch. Synonym of Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet 24
Gastrolychnis involucrata (Cham. & Schltdl.) Á. Löve & D. Löve Synonym of Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet 24
Gastrolychnis ostenfeldii (A. E. Porsild) V. V. Petrovsky Synonym of Silene taimyrensis (Tolm.) Bocquet 36
Gastrolychnis taimyrensis (Tolm.) Czerep. Synonym of Silene taimyrensis (Tolm.) Bocquet 36
Gastrolychnis triflora (R. Br.) Tolm. & Kozhanch. Synonym of Silene taimyrensis (Tolm.) Bocquet 36
Gastrolychnis apetala subsp. arctica (Fr.) Á. Löve & D. Löve Synonym of Silene uralensis (Rupr.) Bocquet 12
Gastrolychnis apetala subsp. uralensis (Rupr.) Á. Löve & D. Löve Synonym of Silene uralensis (Rupr.) Bocquet 12
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch. Synonym of Silene uralensis subsp. apetala (L.) Bocquet 12
Gastrolychnis violascens Tolm. Synonym of Silene violascens (Tolm.) V. V. Petrovsky & Elven 12