CCDBAngiospermsCompositaeIxeris

51 species in "Ixeris" :

Taxon name Status Median (n)
Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai Accepted 8
Ixeris chinensis subsp. chinensis Accepted 8
Ixeris chinensis subsp. strigosa (Lév. & Vaniot) Kitam. Accepted 16
Ixeris chinensis subsp. versicolor (Fisch.) Kitam. Accepted 8
Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray Accepted 24
Ixeris japonica (Burm.) Nakai Accepted 24
Ixeris longirostrata (Hayata) Nakai Accepted 8
Ixeris microcephala Nakai Accepted 14
Ixeris nakazonei (Kitam.) Kitam. Accepted 20
Ixeris polycephala Cass. Accepted 8
Ixeris repens (L.) A. Gray Accepted 8
Ixeris stolonifera A. Gray Accepted 8
Ixeris tamagawaensis (Makino) Kitam. Accepted 8
Ixeris dentata var. albiflora (Makino) Nakai Unresolved 14
Ixeris dentata var. stolonifera (Kitam.) Nemoto Unresolved 7
Ixeris denticulata (Houtt.) Nakai Synonym of Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano 5
Ixeris lanceolata (Houtt.) Stebbins Synonym of Crepidiastrum lanceolatum (Houtt.) Nakai 5
Ixeris alpicola (Takeda) Nakai Synonym of Ixeridium alpicola (Takeda) Pak & Kawano 7
Ixeris dentata subsp. alpicola (Takeda) Kitam. Synonym of Ixeridium alpicola (Takeda) Pak & Kawano 7
Ixeris makinoana (Kitam.) Kitam. Synonym of Ixeridium beauverdianum (H. Lév.) Spring. 7
Ixeris dentata (Thunb.) Nakai Synonym of Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev 7
Ixeris dentata (Thunb.) Nakai Synonym of Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev 7
Ixeris dentata f. atropurpurea (Nakai) H. Hara Synonym of Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev 7
Ixeris dentata subsp. dentata Synonym of Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev 7
Ixeris dentata subsp. dentata Synonym of Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev 7
Ixeris dentata subsp. kimurana (Kitam.) Kitam. Synonym of Ixeridium dentatum subsp. kimuranum (Kitam.) Pak & Kawano 7
Ixeris dentata subsp. kitayamensis Murata Synonym of Ixeridium dentatum subsp. kitayamense (Murata) Pak & Kawano 7
Ixeris dentata subsp. kitayamensis Murata Synonym of Ixeridium dentatum subsp. kitayamense (Murata) Pak & Kawano 7
Ixeris dentata subsp. nipponica (Nakai) Kitam. Synonym of Ixeridium dentatum subsp. nipponicum (Nakai) Pak & Kawano 7
Ixeris dentata subsp. nipponica (Nakai) Kitam. Synonym of Ixeridium dentatum subsp. nipponicum (Nakai) Pak & Kawano 7
Ixeris nipponica Nakai Synonym of Ixeridium dentatum subsp. nipponicum (Nakai) Pak & Kawano 7
Ixeris dentata subsp. shiranensis Kitam. Synonym of Ixeridium dentatum subsp. shiranense (Kitam.) Pak & Kawano None
Ixeris laevigata (Blume) S. Bip. ex Maxim. Synonym of Ixeridium laevigatum (Blume) Pak & Kawano 7
Ixeris laevigata var. lanceolata (Makino) Kitam. Synonym of Ixeridium laevigatum (Blume) Pak & Kawano 7
Ixeris oldhamii (Maxim.) Kitam. Synonym of Ixeridium laevigatum (Blume) Pak & Kawano 7
Ixeris stenophylla (Makino) Masam. Synonym of Ixeridium laevigatum (Blume) Pak & Kawano 7
Ixeris sagittarioides (C. B. Clarke) Stebbins Synonym of Ixeridium sagittarioides (C. B. Clarke) Pak & Kawano 9
Ixeris transnokoensis (Sasaki) Kitam. Synonym of Ixeridium transnokoense (Sasaki) Pak & Kawano 7
Ixeridium chinense (Thunb.) Tzvelev Synonym of Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai 8
Ixeris chinensis (Thunb.) Kitag. Synonym of Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai 8
Lactuca chinensis (Thunb.) Nakai Synonym of Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai 8
Ixeris chinensis f. lacerrima (Hay.) Yamam. Synonym of Ixeris chinensis subsp. chinensis 8
Ixeridium gramineum (Fisch.) Tzvelev Synonym of Ixeris chinensis subsp. versicolor (Fisch.) Kitam. 8
Lactuca hallaisanensis H. Lév. Synonym of Ixeris chinensis subsp. versicolor (Fisch.) Kitam. 8
Ixeris dentata var. amplifolia Kitam. Synonym of Ixeris dentata var. albiflora (Makino) Nakai 14
Ixeris dentata var. amplifolia Kitam. Synonym of Ixeris dentata var. albiflora (Makino) Nakai 14
Lapsana japonica Burm. Synonym of Ixeris japonica (Burm.) Nakai 24
Lactuca matsumurae Makino Synonym of Ixeris polycephala Cass. 8
Lactuca polycephala (Cass.) Benth. Synonym of Ixeris polycephala Cass. 8
Chorisis repens (L.) DC. Synonym of Ixeris repens (L.) A. Gray 8
Ixeris tamagawaensis None Synonym of Ixeris tamagawaensis (Makino) Kitam. 8