CCDBAngiospermsOnagraceaeChylismia

61 species in "Chylismia" :

Taxon name Status Median (n)
Camissonia arenaria (A. Nelson) P. H. Raven Synonym of Chylismia arenaria A. Nelson 7
Oenothera arenaria (A. Nelson) P. H. Raven Synonym of Chylismia arenaria A. Nelson 7
Camissonia brevipes (A. Gray) P. H. Raven Synonym of Chylismia brevipes (A. Gray) Small 7
Oenothera brevipes A. Gray Synonym of Chylismia brevipes (A. Gray) Small 7
Camissonia brevipes subsp. arizonica (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia brevipes subsp. arizonica (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera brevipes subsp. arizonica P. H. Raven Synonym of Chylismia brevipes subsp. arizonica (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia brevipes subsp. pallidula (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia brevipes subsp. pallidula (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera brevipes subsp. pallidula (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia brevipes subsp. pallidula (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia cardiophylla (Torr.) P. H. Raven Synonym of Chylismia cardiophylla (Torr.) Small 7
Oenothera cardiophylla Torr. Synonym of Chylismia cardiophylla (Torr.) Small 7
Oenothera cardiophylla Torr. Synonym of Chylismia cardiophylla (Torr.) Small 7
Camissonia cardiophylla subsp. cedrosensis (Greene) P. H. Raven Synonym of Chylismia cardiophylla subsp. cedrosensis (Greene) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera cardiophylla subsp. cedroensis (Greene) P. H. Raven Synonym of Chylismia cardiophylla subsp. cedrosensis (Greene) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia cardiophylla subsp. robusta (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia cardiophylla subsp. robusta (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera cardiophylla subsp. robusta P. H. Raven Synonym of Chylismia cardiophylla subsp. robusta (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis (Torr. & Frém.) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis (Torr. & Frém.) A. Heller 7
Camissonia claviformis subsp. aurantiaca (S. Watson) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. aurantiaca (S. Watson) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis var. aurantiaca (S. Watson) Munz Synonym of Chylismia claviformis subsp. aurantiaca (S. Watson) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis var. aurantiaca (S. Watson) Munz Synonym of Chylismia claviformis subsp. aurantiaca (S. Watson) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. cruciformis (Kellogg) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. cruciformis (Kellogg) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. cruciformis (Kellogg) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. cruciformis (Kellogg) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. funerea (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. funerea (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. funerea P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. funerea (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. integrior (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. integrior (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. integrior P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. integrior (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. lancifolia (A. Heller) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. lancifolia (A. Heller) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. lancifolia (A. Heller) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. lancifolia (A. Heller) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. peeblesii (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. peeblesii (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. peeblesii (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. peeblesii (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. peirsonii (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. peirsonii (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. peirsonii (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. peirsonii (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis var. peirsonii Munz Synonym of Chylismia claviformis subsp. peirsonii (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. rubescens (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. rubescens (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. rubescens P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. rubescens (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. wigginsii (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. wigginsii (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia claviformis subsp. yumae (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. yumae (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera claviformis subsp. yumae P. H. Raven Synonym of Chylismia claviformis subsp. yumae (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia eastwoodae (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia eastwoodiae (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera eastwoodiae (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia eastwoodiae (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia exilis (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia exilis (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera exilis P. H. Raven Synonym of Chylismia exilis (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia heterochroma (S. Watson) P. H. Raven Synonym of Chylismia heterochroma (S. Watson) Small 7
Oenothera heterochroma S. Watson Synonym of Chylismia heterochroma (S. Watson) Small 7
Oenothera heterochroma S. Watson Synonym of Chylismia heterochroma (S. Watson) Small 7
Camissonia megalantha (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia megalantha (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera megalantha (Munz) P. H. Raven Synonym of Chylismia megalantha (Munz) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia multijuga (S. Watson) P. H. Raven Synonym of Chylismia multijuga (S. Watson) Small 7
Oenothera multijuga S. Watson Synonym of Chylismia multijuga (S. Watson) Small 7
Camissonia munzii (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia munzii (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera munzii P. H. Raven Synonym of Chylismia munzii (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia parryi (S. Watson) P. H. Raven Synonym of Chylismia parryi (S. Watson) Small 7
Oenothera parryi S. Watson Synonym of Chylismia parryi (S. Watson) Small 7
Camissonia scapoidea (Torr. & A. Gray) P. H. Raven Synonym of Chylismia scapoidea (Torr. & A. Gray) Small 7
Camissonia scapoidea subsp. brachycarpa (P. H. Raven) P. H. Raven Synonym of Chylismia scapoidea (Torr. & A. Gray) Small 7
Oenothera scapoidea Torr. & A. Gray Synonym of Chylismia scapoidea (Torr. & A. Gray) Small 7
Oenothera scapoidea subsp. brachycarpa P. H. Raven Synonym of Chylismia scapoidea (Torr. & A. Gray) Small 7
Oenothera specicola subsp. hesperia P. H. Raven Synonym of Chylismia specicola subsp. hesperia (P. H. Raven) W. L. Wagner & Hoch 7
Camissonia walkeri (A. Nelson) P. H. Raven Synonym of Chylismia walkeri A. Nelson 7
Oenothera walkeri (A. Nelson) P. H. Raven Synonym of Chylismia walkeri A. Nelson 7
Camissonia walkeri subsp. tortilis (Jeps.) P. H. Raven Synonym of Chylismia walkeri subsp. tortilis (Jeps.) W. L. Wagner & Hoch 7
Oenothera walkeri subsp. tortilis (Jeps.) P. H. Raven Synonym of Chylismia walkeri subsp. tortilis (Jeps.) W. L. Wagner & Hoch 7